Haflingerstal 'De Dorschkamp'

Afmelding/ Inhalen

Afwezigheid van een les

Kan u of uw kind een keer niet deelnemen aan de les, meld dit dan minimaal 24 uur van te voren. Hierdoor heeft u of uw kind nog het recht om deze les in te halen binnen het kwartaal.

Na deze 24 uur, om welke reden dan ook, vervalt het recht op inhalen. Tevens vervalt het recht op inhalen indien het lesgeld later is ontvangen dan de 5de dag van het nieuw aangevangen maand..

Bij het afmelden op korte termijn ontvangen wij graag een sms of een kort telefoontje.

Op 06-36223021 zijn wij te bereiken voor afmeldingen.

 

Om de les in te halen, kunt u contact opnemen met de instructrice. Zij kan nakijken op welke dagen en uren er ruimte is in een les van geschikt niveau om in te halen. Alle in te halen lessen dienen echter wel binnen de maand ingehaald te zijn. Zo niet, dan vervallen deze.

 

Stoppen met paardrijden

Als u of uw kind wil stoppen met paardrijden, moet u dit schriftelijk melden via een e-mailtje of een brief. Opzeg termijn is 3 maanden. Wordt er te laat opgezegd dan bent u het lesgeld voor het gehele kwartaal verschuldigd.