Haflingerstal 'De Dorschkamp'

Betaling van het lesgeld

Doordat wij alleen een buitenbak hebben, (hierdoor nog wel eens uitval hebben wat betreft weersomstandigheden) gaan wij ervan uit de onze lesklanten per kalenderjaar 40 lessen rijden, of door middel van een 10 rittenkaart met een houdbaarheidsduur van 4 maanden, dit betekend dat er wel wekelijks gelest wordt, de houdbaarheids datum is ervoor uitval door weersomstandheden of vakantie instructeur, deze kost € 175,00. Alle  lessen worden bijgehouden op een lijst die in de pipokar ligt. Deze lijst wordt afgetekend door instructeur. De, lidmaadschap van 40 lessen per jaar, worden per maand betaald, en vooruit betaald, een bedrag van € 54,00. In overleg kan er ook per 3 maaden betaald worden.

De lessen worden wekelijks gereden, uitval door de lesklant dient binnen een week te worden ingehaald, in redelijk overleg met instructeur en lesklant. Uitval door de instructeur wordt ook ingehaald, voor de 10 rittenkaart binnen 4 maanden en lidmaatschap 40 lessen binnen het jaar.

Als alles in redelijk overleg met elkaar gaat kunnen we er een gemoedelijke club van maken. 

U ontvangt van ons geen rekening, zo besparen wij u administratiekosten, wel maken wij u er in de lessen, via het prikbord en/of via de mail op attent dat het nieuwe maand begint.

Graag ontvangen wij het lesgeld voor de 5de van de maand. Dit kan contant voldaan worden aan de instructrice of via de bank.

Als u het geld contant betaalt, ontvangen wij het graag in een envelop met de naam, lesdag en lestijd erop.

Als u het lesgeld wilt betalen via de bank, kan dit naar NL94INGB0653231539 t.a.v J Rekers-Kapinga te Wageningen. Vermeld hierbij de naam, dag en tijd van uw kind.

Ontvangen wij het lesgeld later dan de 5de dag van het nieuw aangevangen maand dan vervalt het recht op inhalen.

 

Prijslijst

De prijzen zijn als volgt:

Leden voor 40 lessen: Bak/buitenrit 1 uur € 54,00 per maand

Leden zonder 40 lessen: Bak/buitenrit 10 ritten van 1 uur  € 175,00 

Niet leden in de groep: Bak/buitenrit 1 uur € 20,00 per keer

Privéles: Bak 30 min € 15,00 per keer

 

Is je 40 lessen kaart vol maar het jaar nog niet voorbij kunnen er altijd losse lessen gereden en betaald worden.

 

Buitenritten:

Leden met een 40 lessen kaart: wordt verrrekend met je 40 lessen.

Leden met een 10 rittenkaart: wordt verrekend met je 10 lessen

Niet leden: 1,5 uur €27,50/ 2 uur € 40,00

 

Pannenkoekenritten/wildtochten vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en de daarbij behorende prijzen. Dit geldt ook voor de meerdaagsetochten.

In 2018 zullen er ook bij Haflingerstal de Dorschkamp paardenkampen georganiseerd worden. Ook hiervoor vraag naar de mogelijkheden.

 

Vanaf januari gaan de nieuwe 40 lessen in. Stroomt de klant later in dan wordt dit tarief aangepast aan het nog te rijden lessen van dat jaar.. Betalingen kunnen geschieden per bank ofwel contant.